Ing. Ondřej Mrázek

Diplomová práce

WTO a ekonomický růst nejméně rozvinutých zemí

WTO and Economic Growth in the Least Developed Coutries
Anotace:
Předmětem diplomové práce „WTO a ekonomický růst nejméně rozvinutých zemí“ je analýza vlivu nabytí členství ve WTO na ekonomický růst Nejméně rozvinutých zemí. První část je zaměřena na popis teoretických konceptů na téma vlivu zahraničního obchodu na ekonomický růst a na představení WTO a jejího vlivu na zahraniční obchod a nejméně rozvinutých zemí. V druhé části autor představí vlastní model panelových …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “WTO and Economic Growth in the Least Developed Countries” is to analyze the impact of becoming a member of WTO on economic growth in the Least Developed Countries. The first part is focused on description of the theoretical backround on the impact of foreign trade on economic growth and on introduction of WTO and its impact on foreign trade and Least Developed Countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomické teorie / Ekonomie