Bc. Monika Michalovová

Diplomová práce

Segregační analýza za účelem identifikace pohlavně vázaných genů na základě NGS dat

Segregation analysis with goal to identify sex-linked genes based on NGS data
Anotace:
Sekvenační data jsou dnes široce využívaná jak ve výzkumu, tak v diagnostice. V rámci této diplomové práce byla vytvořena sada skriptů, která slouží k detekci pohlavně vázaných genů na základě klasické segregační analýzy s využitím sekvenačních dat nové generace. Proces je plně automatizovaný, vedoucí od miliónů krátkých sekvencí (čtení) ke kandidátním pohlavně vázaným genům, které mohou být dále ověřeny …více
Abstract:
Sequencing data are extensively used nowadays in both research and diagnostics. In this diploma thesis a new pipeline has been established that is capable of discovering new sex-linked genes based on classical segregation analysis, using next-generation sequencing data. The pipeline is fully automated, leading from millions of short sequences (reads) to candidate sex-linked genes that can be further …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky