Iuliia Gavrilova

Bakalářská práce

M.P. Musorgskij a jeho klavírní cyklus Obrázky z výstavy

M. P. MUSSORGSKY AND HIS PIANO SUITE PICTURES AT AN EXHIBITION

Anotace:
Bakalářská práce M. P. Musorgskij a jeho klavírní cyklus Obrázky z výstavy s podtitulem: interpretační analýza je podrobným pojednáním o díle z hlediska klavíristy. Popisuje okolnosti vzniku skladby a její inspirační zdroje, stěžejními kapitolami jsou však analýzy jednotlivých částí cyklu. Skladby rozebírá jednak z pohledu hudebně-teoretických disciplín: základní formální analýza; především se však …více
Abstract:
This thesis M. P. Mussorgsky and his piano suite Pictures at an Exhibition with subtitle: interpretation analysis is a detailed essay dealing with the topic of composition from the composer’s perspective. Thesis describes the circumstances of the birth of a musical piece and its sources of inspiration. However fundamental chapters of this work deal with analysis of individual parts of Mussorgsky’s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Kvitoslava BILINSKÁ
  • Oponent: Jakub Uhlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavír