Markéta ZAJACOVÁ

Bakalářská práce

Maternální původ vybraných populací rodu karas (/Carassius/) ve střední Evropě

Maternal origin of Carassius populations in Central Europe
Anotace:
Nepohlavní (asexuální) rozmnožování je opak pohlavního (sexuálního) rozmnožování. Mezi hlavní typy asexuálního rozmnožování patří partenogeneze, gynogeneze, hybridogeneze a kleptogeneze. Ryby rodu Carassius se rozmnožují unikátním typem asexuálního rozmnožování, zvaným gynogeneze. Dochází tak ke vzniku klonálních potomků. Taxonomie, fylogeneze a morfologie rodu Carassius jsou nejednoznačné. Cílem této …více
Abstract:
Asexual reproduction is opposite to sexual reproduction. The main types of asexual reproduction includes parthenogenesis, gynogenesis, hybridogenesis, and kleptogenesis. Fishes of the genus Carassius do reproduce via a unique type of asexual reproduction called gynogenesis. This reproduction mode produces clonal offsprings. Taxonomy, phylogenesis and morphology genus Carassius are all still unclear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAJACOVÁ, Markéta. Maternální původ vybraných populací rodu karas (/Carassius/) ve střední Evropě. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.