Markéta ZAJACOVÁ

Bachelor's thesis

Maternální původ vybraných populací rodu karas (/Carassius/) ve střední Evropě

Maternal origin of Carassius populations in Central Europe
Abstract:
Nepohlavní (asexuální) rozmnožování je opak pohlavního (sexuálního) rozmnožování. Mezi hlavní typy asexuálního rozmnožování patří partenogeneze, gynogeneze, hybridogeneze a kleptogeneze. Ryby rodu Carassius se rozmnožují unikátním typem asexuálního rozmnožování, zvaným gynogeneze. Dochází tak ke vzniku klonálních potomků. Taxonomie, fylogeneze a morfologie rodu Carassius jsou nejednoznačné. Cílem této …more
Abstract:
Asexual reproduction is opposite to sexual reproduction. The main types of asexual reproduction includes parthenogenesis, gynogenesis, hybridogenesis, and kleptogenesis. Fishes of the genus Carassius do reproduce via a unique type of asexual reproduction called gynogenesis. This reproduction mode produces clonal offsprings. Taxonomy, phylogenesis and morphology genus Carassius are all still unclear …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZAJACOVÁ, Markéta. Maternální původ vybraných populací rodu karas (/Carassius/) ve střední Evropě. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Ch-Bi 2ob.

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.