Bc. Veronika JANOUCHOVÁ

Bakalářská práce

Resocializace pachatelů drogové trestné činnosti

Resocialization of offenders of drug related crime
Anotace:
Bakalářská práce {\clqq}Resocializace pachatelů drogové trestné činnosti`` se zabývá studií problematiky trestné činnosti spojené s drogami a možnostmi začleňování pachatelů těchto trestných činů zpět do společnosti, především ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Trestná činnost a drogová závislost patří k nejzávažnějším sociálně patologickým jevům a je třeba na ni pohlížet v sociálním kontextu …více
Abstract:
The bachelor{\crq}s treatise ``Resocialization of offenders of drug related crime{\crqq} deals with the issue of the criminal activity associated with drugs and possibilities of integration of the offenders of these criminal acts back into the society, first of all in co-operation with the Probation and Mediation Service of the CR. The drug related crime and the drug dependence are among the most important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zveřejnit od: 12. 5. 2008
Identifikátor: 9985

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOUCHOVÁ, Veronika. Resocializace pachatelů drogové trestné činnosti. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory