Bc. Veronika JANOUCHOVÁ

Bachelor's thesis

Resocializace pachatelů drogové trestné činnosti

Resocialization of offenders of drug related crime
Anotácia:
Bakalářská práce {\clqq}Resocializace pachatelů drogové trestné činnosti`` se zabývá studií problematiky trestné činnosti spojené s drogami a možnostmi začleňování pachatelů těchto trestných činů zpět do společnosti, především ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Trestná činnost a drogová závislost patří k nejzávažnějším sociálně patologickým jevům a je třeba na ni pohlížet v sociálním kontextu …viac
Abstract:
The bachelor{\crq}s treatise ``Resocialization of offenders of drug related crime{\crqq} deals with the issue of the criminal activity associated with drugs and possibilities of integration of the offenders of these criminal acts back into the society, first of all in co-operation with the Probation and Mediation Service of the CR. The drug related crime and the drug dependence are among the most important …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zverejniť od: 12. 5. 2008
Identifikátor: 9985

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 9. 2008
 • Vedúci: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOUCHOVÁ, Veronika. Resocializace pachatelů drogové trestné činnosti. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses uir0ej uir0ej/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.