Bc. Eva Bugáňová

Bakalářská práce

Inovace a validace ELISA soupravy pro stanovení lidského ANGPTL4

Innovation and validation of ELISA for determination human ANGPTL4
Anotace:
Lidský angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) je protein je exprimovaný převážně hepatocyty a adipocyty u kterého byly popsány angiogenní účinky a zapojení do regulace metabolismu lipidů a glukózy. V rámci této práce bylo testováno použití nové ovčí specifické protilátky pro inovaci ELISA soupravy, která byla následně analyticky validována a klinicky testována na dvou skupinách jedinců - referenčním …více
Abstract:
Human angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) is a protein expressed predominantly in hepatocytes and adipocytes. It has been published that ANGPTL4 is involved in the regulation of glucose and lipid metabolism and has an angiogenic activity. The aim of the study was to innovate an existing ELISA kit using a new specific sheep antibody. Analytical features of the innovated assay were validated and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Michal Karpíšek
  • Oponent: RNDr. Jana Jágerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant