Jan Bertsch

Bakalářská práce

Analýza operačních rizik projektu implementace bankovního systému

Analysis of the operational risks of the banking system implementation project
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou operačních rizik u projektů implementace bankovního systému. V první části této práce jsou teoreticky popsána rizika, od základní definice rizika, po jeho různá členění. Dále je zde popsán proces řízení rizik od identifikace rizik až k jejich eliminaci. Podrobněji jsou zde rozepsána rizika operační. V druhé části práce se zabývám již projektem implementace informačního …více
Abstract:
This bachelor thesis describes analysis of operational risk of bank software implementing project. In first part of this thesis, I`m theoreticaly describing definition of risk and different classifying of the risk. The procceses of risk management are also described. I`m focusing on operational risk. In the second part, I`m describing phases of implementation project. There is detailed decription of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Lenka Žváčková
  • Oponent: David Pejčoch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34671

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie