Jan Bertsch

Bachelor's thesis

Analýza operačních rizik projektu implementace bankovního systému

Analysis of the operational risks of the banking system implementation project
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou operačních rizik u projektů implementace bankovního systému. V první části této práce jsou teoreticky popsána rizika, od základní definice rizika, po jeho různá členění. Dále je zde popsán proces řízení rizik od identifikace rizik až k jejich eliminaci. Podrobněji jsou zde rozepsána rizika operační. V druhé části práce se zabývám již projektem implementace informačního …more
Abstract:
This bachelor thesis describes analysis of operational risk of bank software implementing project. In first part of this thesis, I`m theoreticaly describing definition of risk and different classifying of the risk. The procceses of risk management are also described. I`m focusing on operational risk. In the second part, I`m describing phases of implementation project. There is detailed decription of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: Lenka Žváčková
  • Reader: David Pejčoch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34671

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie