Bc. Senta Brunerová

Bachelor's thesis

Cirkulární ekonomika a marketing

Circular economy and marketing
Abstract:
Bakalářská práce „Cirkulární ekonomika a marketing“ popisuje současný stav životního prostředí a možné změny přístupu k průmyslu a využívání (přírodních) zdrojů, mezi něž můžeme zařadit zejména eko-efektivitu a cirkulární ekonomiku. Dále pak popisuje pojem cirkulární ekonomika možné benefity tohoto přístupu. V druhé části následuje úvod do marketingu, propojení cirkulární ekonomiky a marketingu a ve …more
Abstract:
The bachelor thesis "Circular Economy and Marketing" describes the current situation of the environment and possible changes in the approach to industry and the use of (natural) resources. This approach can include in particular eco-efficiency and the circular economy. Furthermore, the thesis describes a concept of circular economy and possible benefits of this attitude. The second part is focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management