Markéta Hrnčiarová

Diplomová práce

Analýza pozice nákupních center na českém trhu

Analysis of Shopping Centres Position on the Czech Market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou pozice nákupních center na českém trhu. Cílem diplomové práce bylo analyzovat pozici vybraných ostravských nákupních center (Forum Nová Karolina, Avion Shopping Park, Futurum, Galerie Třebovice, ale také pozici dvou nákupních center nových, a to nákupního centra Géčka a Outletu Arena Moravia), zhodnotit tuto pozici a nastínit případná doporučení pro zlepšení vnímání …více
Abstract:
The thesis deals with position analysis of shopping centres in the Czech market. The research included not only selected shopping centers in Ostrava - Forum Nova Karolina, Avion Shopping Park, Futurum, Galerie Třebovice - but it was expanded to two new shopping centers, Shopping centre Gečko Ostrava and Outlet Arena Moravia. The aim of the thesis was to evaluate their position in the market and outline …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Miluše Hluchníková
  • Oponent: Lukáš Klapil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava