Bc. Vendula Pudelková

Bakalářská práce

Reklama 2.0 aneb reklamní sdělení ve věku nových médií

Advertising 2.0, promotional message at the age of new media
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá novým pojetím reklamy 2.0. Pro kterou je specifické využitích nových médií (internetu, sociálních sítí, blogů, videoserverů atd.). Zaměřuje se především no nové možnosti reklamní komunikace, které tyto technologie přinášejí. V praktické části analyzuje marketingovou komunikaci nově vznikající platformy videoflot.cz, určenou pro videotvůrce. Využití nových komunikačních …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on new concept of advertising 2.0. Which is defined by use of new media (internet, social networks, blogs, video servers, etc.). Thesis is focused on new advertising communication possibilities that these technologies bring. In the practical part of this thesis is analyzed the emerging marketing communication platform videoflot.cz, designed for video creators. Also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Leo Nitče
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika