Bc. Kateřina HALFAROVÁ

Bakalářská práce

Možnosti léčby polycystických ovarií ve fyzioterapii

Treatment options for polycystic ovaries in physiotherapy
Anotace:
V této práci se zabývám možnostmi léčby polycystických ovarií. Cílem je shrnutí poznatků týkající se dané problematiky. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů, definice syndromu polycystických ovarií, etiologie, patogeneze a možná dlouhodobá rizika. Dále jsou zde charakterizovány principy vybraných metod z farmakologických, fyzioterapeutických i alternativních …více
Abstract:
In this thesis I deal with the possibilities of treatment of polycystic ovaries. The aim is to summarize the knowledge on the issue. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the female genital organs. Definition of polycystic ovary syndrome, etiology, pathogenesis and possible long-term risks. There are also characterized principles of selected methods of pharmacology, physiotherapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Blažková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALFAROVÁ, Kateřina. Možnosti léčby polycystických ovarií ve fyzioterapii. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie