Bc. Ivan Stehlíček

Diplomová práce

Informační systémy pro evidenci zaměstnanců a výpočet mezd

Information systems for employee records and wage calculation
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat právní předpisy týkající se výpočtu mezd a evidence zaměstnanců pro potřeby informačních systémů. Následně tyto poznatky využít k implementaci do již existujícího informačního systému.
Abstract:
The aim of this work is to analyze the legal regulations concerning wage calculation and employee records for the purposes of information systems. Consequently, this knowledge will be used for implementation in an already existing information system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Hajn
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika