Theses 

Národ bez hranic. Minulost, současnost a perspektivy kurdského národa. – Bc. Radomír Talafa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radomír Talafa

Diplomová práce

Národ bez hranic. Minulost, současnost a perspektivy kurdského národa.

A nation without borders. History, present and prospects of the Kurdish nation.

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou kurdského národa, jejím účelem je vystihnout historii, kulturu, tradice, ale i formy kurdské rezistence a její dopady na mezinárodně politické dění ve světě, popisuje emancipační proces i aktuální geopolitickou situaci v regionu Blízkého východu. Všímá si porušování lidských práv Kurdů ve zmíněných zemích a nastiňuje perspektivy a směry dalšího možného vývoje.

Abstract: This thesis deals with the Kurdish nation. Its purpose is to capture the history, culture, tradition, and also the forms of the Kurds resistance. In addition to that it describes the impact of the resistance on international political issues, depicts the emancipatory process and the current geopolitical situation in the Middle East. Moreover, it also pays attention to violations of human rights of the Kurds in the countries of the Middle East and outlines the prospects and directions of further possible developments.

Klíčová slova: Kurdové, národ, lidská práva, autonomie, občanská válka, stát Kurds, nation, human rights, autonomy, civil War, state

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:28, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz