Bc. Boris Žalek, DiS.

Diplomová práce

Ústavní deprivace jako vstupenka do azylového domu

Institutional Deprivation as a Ticket to the House for Homeless People
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ústavní deprivace v prostředí azylového domu. Cílem práce je potvrzení předpokladu, že ústavně deprivovaní jedinci po ukončení ústavní výchovy a dovršením zletilosti následně využívají sociálních služeb azylového domu. Diplomová práce dále akcentuje negativní vliv ústavní deprivace při začlenění ústavně deprivovaných jedinců do běžného života. Práci tvoří dvě …více
Abstract:
Master's thesis deals with the institutional deprivation in a house for homeless people environment. The aim of master's thesis is to confirm the assumption that institutionally deprived individuals use social services of house for homeless people after leaving institutional care and reaching the age of maturity. Master's thesis also emphasizes the negative impact of the institutional deprivation for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015
Zveřejnit od: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Dědečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žalek, Boris. Ústavní deprivace jako vstupenka do azylového domu. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika