Bc. Petra Kaisarová

Bakalářská práce

Statistické testy v pedagogickém výzkumu

Statistical tests in pedagogical research
Anotace:
Bakalářská práce Statistické testy v pedagogickém výzkumu pojednává o základech testování hypotéz, popisuje jednotlivé kroky tohoto procesu a vysvětluje základní pojmy jako nulová hypotéza, alternativní hypotéza, hladina významnosti, p hodnota, síla testu, bodové a intervalové odhady. Kapitola modelová rozložení a normalita dat čtenáře seznamuje s rozloženími, kterých nabývají sociální jevy nebo na …více
Abstract:
This bachelor thesis `Statistical tests in pedagogical research’ covers basics of hypotheses testing, describes its necessary steps and explains definitions of null hypothesis, alternative hypothesis, level of significance, p-value, statistical power, point and interval estimates. One of chapters introduces model statistical distributions and notably normality of the sample. Described distributions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas