Mgr. Bc. Ivo Keisler

Bachelor's thesis

Úskalí realizace disciplinární pravomoci na právnických fakultách veřejných vysokých škol

Pitfalls of Realization of Disciplinary Powers on Law Schools at Public Universities
Abstract:
Předložená bakalářská práce na téma „Úskalí realizace disciplinární pravomoci na právnických fakultách veřejných vysokých škol“ se zabývá disciplinární pravomocí veřejných vysokých škol, a to jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. V úvodní části shrnuje obecné informace o problematice, dále se pak věnuje konkrétní praxi na jednotlivých tuzemských právnických fakultách, a to především zmapováním …more
Abstract:
The bachelor thesis called “Pitfalls of Realization of Disciplinary Powers on Law Schools at Public Universities” deals with disciplinary powers of public universities – both from the theoretical and practical point of view. The introduction part provides a summary of general information concerning the issue. The thesis then deals with actual practices on individual Czech law schools with focus on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2013
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Public Administration