Bc. Barbora Piatková

Diplomová práce

Nové trendy marketingovej komunikácie v poisťovníctve

New Trends of Marketing Communication in Insurance Industry
Abstract:
The aim of the thesis is to theoretically define and characterize marketing communication and marketing instruments in services, analyze new trends and their application in selected insurance companies, to propose the application of new trends od marketing communication and evaluate their benefits. The first chapter is devoted to the definition of the theoretical results of research, object and subject …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je teoreticky vymedziť a charakterizovať marketingovú komunikáciu a jej nástroje v oblasti služieb, analyzovať súčasné trendy a aplikáciu jej nástrojov vo vybraných poisťovniach SR, navrhnúť aplikáciu nových trendov marketingovej komunikácie a vyhodnotiť ich prínosy. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám skúmanej problematiky, objektu a subjektu komunikácie v marketingu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK