Lukáš Adamčík

Diplomová práce

Technologie počítačových sítí pro podporu cloud computingu

Computer Network Technologies for Cloud Computing
Anotace:
Tato práce pojednává o cloud computing - rozebírá možnosti současných řešení cloud a možnosti implementací cloud od jednotlivých společností. Analyzuje vlastnosti jednotlivých virtuálních přepínačů, jako jsou vSwitch, Virtual Distributed Switch a Cisco NEXUS 1000v. Probírá současnou funkcionalitu virtualizací od firem VMware, Microsoft, IBM a také testuje možnosti VXLAN v rámci síťové infrastruktury …více
Abstract:
This Master’s Thesis deals with a Cloud Computing – it analyses possibilities of current cloud solutions and options of cloud implementations of particular firms. It further analyses network operation and properties of individual virtual switches such as vSwitch, vSphere Distributed Switch a Cisco NEXUS 1000v. It tests possibilities of settings preservation on the ports during migration of virtual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Grygárek
  • Oponent: Zbyněk Složil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma