Bc. Eva Lincová, Ph.D.

Diplomová práce

Úloha proteinů z rodiny TGF-beta v působení inhibitorů metabolismu kyseliny arachidonové

Role of TGF-beta family proteins in the action of arachidonic acid metabolism inhibitors
Anotace:
Téma: Úloha proteinů z rodiny TGF-beta v působení inhibitorů metabolismu kyseliny arachidonové Inhibitory cyklooxygenasové dráhy metabolismu kyseliny arachidonové, označované jako nesteroidní antiflogistika (NSAIDs), nacházejí významné uplatnění při prevenci a terapii nádorových onemocnění. Spektrum účinků těchto látek je široké a řada jejich efektů je nezávislá na inhibici syntézy produktů cyklooxygenas …více
Abstract:
Diploma thesis: Role of TGF-beta family proteins in the action of arachidonic acid metabolism inhibitors Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) act as inhibitors of the cyclooxygenase pathway of arachidonic acid metabolism and they can contribute to cancer prevention and therapy. A wide range of these drugs‘ effects is independent of inhibition of cyclooxygenases. NSAIDs influence the expression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta