Mgr. Jana Rosová

Bachelor's thesis

Sytémy péče o kontaktní čočky, oční patologie způsobená porušením pravidel hygieny kontaktních čoček.

Systems of care for contact lenses, ocular pathology caused by violation of the rules of hygiene of contact lenses
Abstract:
Bakalářská práce obsahuje dvě části. První část zahrnuje informace o systémech péče kontaktních čoček. V práci jsou popsány dnešní nejpoužívanější systémy péče, jako jsou peroxidové roztoky a multifunkční roztoky pro měkké i tvrdé kontaktní čočky včetně jejich chemického složení. Dále jsou uvedeny i starší metody, se kterými se dneska setkáváme jen výjimečně, např. tepelná dekontaminace. Druhá část …more
Abstract:
The bachelor thesis is dividend in two parts. The first part includes information about the care of contact lenses. The thesis describes today's most commonly used systems of care, such as peroxide solutions and multifunctional solutions for both soft and hard contact lenses. The thesis also presents chemical composition of the solutions. Furthermore, there are mentioned older methods of care, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Sylvie Petrová
  • Reader: MUDr. Petra Kocandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta