Mgr. Jana Rosová

Bakalářská práce

Sytémy péče o kontaktní čočky, oční patologie způsobená porušením pravidel hygieny kontaktních čoček.

Systems of care for contact lenses, ocular pathology caused by violation of the rules of hygiene of contact lenses
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje dvě části. První část zahrnuje informace o systémech péče kontaktních čoček. V práci jsou popsány dnešní nejpoužívanější systémy péče, jako jsou peroxidové roztoky a multifunkční roztoky pro měkké i tvrdé kontaktní čočky včetně jejich chemického složení. Dále jsou uvedeny i starší metody, se kterými se dneska setkáváme jen výjimečně, např. tepelná dekontaminace. Druhá část …více
Abstract:
The bachelor thesis is dividend in two parts. The first part includes information about the care of contact lenses. The thesis describes today's most commonly used systems of care, such as peroxide solutions and multifunctional solutions for both soft and hard contact lenses. The thesis also presents chemical composition of the solutions. Furthermore, there are mentioned older methods of care, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Sylvie Petrová
  • Oponent: MUDr. Petra Kocandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta