Theses 

Vliv výchovy rodičů na chování dítěte – Bc. Dagmar MAZÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Bc. Dagmar MAZÁNKOVÁ

Diplomová práce

Vliv výchovy rodičů na chování dítěte

The influence of parental education on children's behavior

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá otázkou vlivu výchovy rodičů na chování dítěte. Obsahuje přehled problematiky v literatuře, nahlíží do historie výchovy a zdůrazňuje její význam pro jednotlivce i společnost. Zamýšlí se nad chováním dětí v souvislosti se stylem rodičovské výchovy a vyzdvihuje důležitost rodinné komunikace. Pomocí empirického šetření se dobírá k závěrům, jaké vztahy panují mezi dnešními dětmi a rodiči, jak spolu jednotliví členové rodiny vycházejí a jakým způsobem řeší případné konflikty. Naznačuje, jak se základě těchto zjištění může odvíjet další spolupráce členů rodiny se školou, výchovnými poradci, sociálními pracovníky, psychology a dalšími odborníky.

Abstract: This diploma thesis exemines the influence of parenting on child behaviour. Provides an overview of issues in the literature, explores the history of parenting and stresses its importace for individuals and society. It reflects on children's behavior in relation to parenting styles and highlights the importace of communication within family. Using empirical investigation this thesis draws to a conclusion, what is the relationship between today's children and patents, how individual family members get along with each other, and how conflicts are resolved. It suggests how these findings may be a basis for family members' further cooperation with schools, educational counselors, social workers, psychologists and other professionals.

Klíčová slova: rodina, vnímání vztahů, konflikty, kontakty, hodnoty, attachment, komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32556 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

MAZÁNKOVÁ, Dagmar. Vliv výchovy rodičů na chování dítěte. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz