Lucie Herbočková

Bakalářská práce

The process of cultural adaptation of american immigrants to the Czech culture

Proces kulturní adaptace amerických přistěhovalců na českou kulturu
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá adaptací amerických přistěhovalců na českou kulturu. Cílem práce je určit, jak američtí přistěhovalci reagují na české prostředí, vnímají rozdíly a zjistit, jaké faktory ovlivňují proces adaptace. Teoretická část práce definuje základní pojmy například jako je kultura, migrace, akulturace, enkulturace a teorie interkulturní adaptace. Tato část vychází z mnoha uznávaných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the adaptation of American immigrants to the Czech culture. The aim is to determine how American immigrants respond to the Czech environment, perceive the differences, and to determine what factors influence the adaptation process. The theoretical part describes the basic definitions such as culture, migration, acculturation, enculturation, and the theories of intercultural …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Čeněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions