Bc. Jan Roučka

Master's thesis

Pracovní výkon a motivace zaměstnanců

Job performance and employee motivation
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza motivačních metod aplikovaných středním managamentem do firemního prostředí a jejich vliv na zaměstnance z pohledu optimalizace pracovního výkonu. Teoretická část je zaměřena na vybrané motivační teorie, různé přístupy k pracovnímu výkonu a aktivitám manažerů střední úrovně. V praktické části je čtenář seznámen s firmou, je zde vymezena její činnost a metodika …more
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of the motivational methods applied by middle-management in the corporate environment and their impact on employees from the perspective of optimizing work performance. The theoretical part is focused on selected motivational theories, different approaches to work performance and activities of middle-level executives. In the practical part the reader is acquainted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní