Bc. Romana Nechvátalová

Diplomová práce

O pečetích a pečetidlech úřadů a institucí působících v Havlíčkově Brodě (z fondů SOkA Havlíčkův Brod)

The seals of the offices and the institutions in Havlickuv Brod (from the funds SOkA Havlíčkův Brod)
Anotace:
Předložená magisterská práce přináší charakteristiku a popisy sfragistického materiálu, jehož původci byli právnické osoby, které působily v rámci města Havlíčkova Brodu. Časové období je vymezeno od poloviny 13. století do poloviny 19. století. Práce tak přináší údaje o pečetích a pečetidlech z městské kanceláře, od komendy řádu německých rytířů, od konventu augustiniánského řádu, od Bratrstva Panny …více
Abstract:
This master thesis provides the characteristics and descriptions of the „sfragistic“ material whose originators are legal entities which operated within Havlíčkův Brod. The time period is defined from the middle of the 13th century to the middle of the 19th century. The thesis provides informations about the seals of the city office, the commandery of the Teutonic Order, the convent of the Augustinian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Sklenská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické