Theses 

The Development of Bilateral Relations between the People's Republic of China and the Slovak Republic Concerning Trade and Investment in the Time Period 1993-2016 – Anna - Lujza FÜREKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Anna - Lujza FÜREKOVÁ

Bakalářská práce

The Development of Bilateral Relations between the People's Republic of China and the Slovak Republic Concerning Trade and Investment in the Time Period 1993-2016

The Development of Bilateral Relations between The People's Republic of China and The Slovak Republic concerning Trade and Investment in the time period 1993 - 2016

Abstract: ANNOTATION Name Surname: Name of the Faculty: Name of the Department: Name of the Thesis: Thesis Supervisor: Anna Lujza Füreková Faculty of Arts Department of Asian Studies The Development of Bilateral Relations between the People's Republic of China and the Slovak Republic Concerning Trade and Investment in the Time Period 1993-2016 Bc. Martin Lavička, MA The aim of this Bachelor thesis is to examine if the accession of the Slovak republic to the EU has affected the later development of the bilateral relations in the field of economics, namely trade and investment. The theoretical section provides a chronological overview of the overall development of the bilateral economic relations. Its purpose is predominantly to review and clarify the development justified in the context of the contemporary events. The examined time period starts with the "Peaceful Divorce" of Czechoslovakia in 1993 and ends with the year 2016. The empirical findings section is devoted to the analysis of the gathered data regarding the bilateral trade exchange. The analysis supports the argument that the accession of the Slovak republic to the EU has significantly affected the later development of the bilateral economic cooperation.

Abstract: ANOTÁCIA Meno a priezvisko: Anna Lujza Füreková Názov fakulty a katedry: Filozofická fakulta, Katedra ázijských štúdií Názov práce: Vývoj bilaterálnych vzťahov Čínskej ľudovej republiky a Slovenskej republiky v oblasti obchodu a investícií v období 1993-2016 Vedúci bakalárskej práce:Bc. Martin Lavička, MA Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať, či vstup Slovenskej republiky do EÚ ovplyvnil neskorší rozvoj bilaterálnych vzťahov v oblasti obchodu a investícií. Teoretická časť poskytuje chronologický prehľad celkového vývoja bilaterálnych ekonomických vzťahov. Jej účelom je prevažne preskúmať a objasniť vývoj vzťahov, odôvodnený v kontexte politických udalostí. Skúmané časové obdobie začína "rozvodom" Československa v roku 1993 a končí rokom 2016. Praktická časť práce sa venuje analýze zhromaždených údajov týkajúcich sa bilaterálnej obchodnej výmeny. Analýza podporuje argument, že vstup Slovenskej republiky do EÚ významne ovplyvnilo neskorší rozvoj bilaterálnej ekonomickej spolupráce.

Keywords: Čínska ľudová republika, Slovenská republika, čínsko-slovenské vzťahy, ekonomické vzťahy, 16 + 1 Platforma

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Martin Lavička, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=218678 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

FÜREKOVÁ, Anna - Lujza. The Development of Bilateral Relations between the People's Republic of China and the Slovak Republic Concerning Trade and Investment in the Time Period 1993-2016. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz