Kateřina HRUBÁ

Bakalářská práce

Informovanost porodních asistentek o péči o rodiče po perinatální ztrátě

Awareness midwives care for parents after perinatal loss
Anotace:
Bakalářská práce je orientována na problematiku péče porodní asistentky o rodiče po perinatální ztrátě. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda jsou české porodní asistentky připravené pečovat o rodiče po perinatální ztrátě. Teoretická část bakalářské práce obsahuje stručný přehled základních pojmů týkajících se mrtvorozeného dítěte, dále se věnuje vysvětlení pojmu perinatální paliativní péče …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on problematics in midwifery care for parents after perinatal loss. The main aim of this thesis is to find out if czech midwives are competent to care for parents after perinatal loss. The theoroetical part of this thesis contains brief overview of basic concepts about stillborn baby, then it explains concept of perinatal paliative care, process of grief, parting, clarifying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÁ, Kateřina. Informovanost porodních asistentek o péči o rodiče po perinatální ztrátě. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií