Bc. Kateřina Krejčíková

Bachelor's thesis

Volnočasové plavání pro děti v předškolním věku

Leisure swimming for preschool- aged children
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou volnočasového plavání předškolních dětí, které probíhá v klubech k těmto aktivitám přizpůsobených. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda má volnočasové plavání pozitivní vliv na psychomotorický vývoj a zdraví dítěte. Ke sběru informací byla použita anketa a pozorování v Baby klubu Lachtánek v Mladé Boleslavi. Práce dále popisuje vhodné prostředí včetně …more
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the problems of the leisure swimming of preschool children being organized in a centres specialized for such activities. The main aim of the thesis is to find out whether leasirue swimming has positive impact on psychomotoric development and child?s health. To gather information, survey and observing in Baby club Lachtánek in Mladá Boleslav were used. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013
Accessible from:: 16. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Klára Kuprová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Krejčíková, Kateřina. Volnočasové plavání pro děti v předškolním věku. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Education in Leisure Time / Education in Leisure Time

Theses on a related topic