Taťána MRÁZOVÁ

Bakalářská práce

Role sestry při edukaci pacienta s kolostomií. The task of a nurse while edukation of the patient with colostomy.

The task of a nurse while edukation of the patient with colostomy.
Anotace:
Hlavním zaměřením bakalářské práce je edukace pacinta s kolostomií z pohledu sestry.V teoretické části se zabýváme teoretickými poznatky o stomiích a teorií edukace se zaměřením kolostomika.Ve výzkumné části bakalářské práce předkládáme komplexní kazuistiku u pacienta s kolostomií. Za hlavní cíle práce považujeme identifikaci edukačních potřeb z pohledu hospitalizovaného kolostomika, zpracování kazuistiky …více
Abstract:
The main task of this work is the edukacion of the patient with a kolostomy, from the view of a nurse.In the theoretical part of my work i specialize in the theoretical knowledge of stomias edukacional theory of the colostomic patient.In the research phase of my work we put forth a casuistry of a patient with a colostomy.The main objectives are the identification of the educational needs of the patient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Zuzáková Eva
  • Oponent: MUDr. Petr Opletal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program:
Ošetřovatelství