Mgr. Hana Vajbarová

Bakalářská práce

Rekvalifikace osob se zdravotním znevýhodněním a možnosti jejich pracovního uplatnění

Professional re-qualification of healthy handicapped and their facilities for work
Anotace:
Cílem práce bylo analyzovat problematiku pracovního uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním. Na základě provedené analýzy zhodnotit možnosti jejich pracovního uplatnění s využitím rekvalifikací, poradenských a motivačních programů. Zhodnocení přínosu chráněných dílen a využití možností čerpat prostředky Evropských sociálních fondů z operačních programů zaměřených na zaměstnanost. Šetření proběhlo …více
Abstract:
Aspiration of this work is to analyse questions of employment exercise. Exercise is focused on handicapped persons. On the basis of analyse the possibilities of employment exercise were evaulated. For the purpose were used reskilling, motivation and counseling programs. Important part of work is monitoring protected classes and usage European social fund – operational programes focused on employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta