Sergei ZENKIN

Disertační práce

Reaktivní magnetronové naprašování tenkých vrstev s unikálními vlastnostmi

Reactive magnetron sputtering of thin films with unique properties
Abstract:
Přechodové kovy a jejich oxidy a nitridy jsou široce používány v průmyslových aplikacích, díky vysoké tvrdosti, tepelné stabilitě, transparentnosti (v případě oxidů a některých nitridů) a dalším jedinečným vlastnostem. Tato disertační práce je zaměřena na reaktivní magnetronové naprašování multifunkčních tenkých vrstev na bázi přechodových kovů. Tato práce je rozdělena na 7 hlavních kapitol. Kapitola …více
Abstract:
Early transition metals and their oxides and nitrides are widely used in industrial applications due to their high hardness, thermal stability, transparency (in the case of oxides and some nitrides) and other unique combinations of properties. This PhD thesis is dedicated to the reactive magnetron sputtering of the multifunctional thin films based on transition metals. This thesis is divided onto 7 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZENKIN, Sergei. Reaktivní magnetronové naprašování tenkých vrstev s unikálními vlastnostmi. Plzeň, 2017. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/