Bc. Tomáš Súder

Bakalářská práce

Vývoj a perspektívy rozvoja elektronického bankovníctva

Developments and prospects for development of electronic banking
Abstract:
The main purpose of the bachelor thesis is to properly explain the forms of connection between bank and client as well as define the potential risks arising from this relationship. The thesis is divided into four chapters. The first one describes the development of electronicbanking, moreover explains terms electronic money, electronic wallet, proximity payments and e-commerce. The second chapter focuses …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza jednotlivých foriem a možností prepojenia klienta s bankou a definovanie možných rizík bezpečnosti pri ich používaní. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole je opísaný vývoj elektronického bankovníctva, definované sú pojmy ako elektronické peniaze, elektronická peňaženka, bezkontaktné platenie a elektronické obchodovanie. V druhej kapitole …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management