Bc. Michaela Šmolíková

Bakalářská práce

Zenový buddhismus v japonské estetice

Zen Buddhism and Japanese Aesthetics
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá provázaností zenového buddhismu s japonskou estetikou. V prvních dvou kapitolách se hovoří o často zmiňovaných ideálech a pojmech v souvislosti s tradiční „zenovou“ japonskou estetikou. Ty jsou rozdělené na obecné ideály náznaku, jednoduchosti, pomíjivosti a nepravidelnosti, a konkrétní pojmy typické přímo pro Japonsko, jimiž jsou aware, júgen, wabi a sabi …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on connection between Zen Buddhism and Japanese aesthetics. The two chapters of this thesis deal with often mentioned ideals and concepts in connection to traditional Japanese “Zen” aesthetics. They are divided into general concepts of suggestion, simplicity, irregularity and impermanence, and terms typical for Japan which are aware, yugen, wabi and sabi. The main focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
  • Oponent: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Japanistika

Práce na příbuzné téma