Bc. Stanislav Kurdík

Diplomová práce

Mineralogické a mikrosturní zhodnocení mullitového ostřiva

Mineralogical and microstrustural evaluation of mullite non-platics
Anotace:
Práce je zaměřená na pozorování mullitu v kontextu s žárovzdornými materiály. Cílem je charakterizovat mullitová ostřiva pomocí rentgenové difrakce, optické a elektronové mikroskopie. Pomocí těchto analýz žárovzdorných materiálů a surovin pro výrobu jsou určeny mechanismy vzniku jednotlivých fází. Pro laboratorní přípravu stechiometricky přesných systémů Al2O3-SiO2 je využitá metoda sol-gel. V rámci …více
Abstract:
The work is focused on the observation of mullite in context with refractory materials. The goal is to characterize the mullite grog by x-ray diffraction, optical and electron microscopy. By using these analyses of refractory materials and raw materials for their fabrication are determined the mechanisms of forming the individual phases. For laboratory preparation of accurate stechiometric systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta