Bc. Michal Rašovský

Bakalářská práce

Život fotografie v prostoru Internetu

Life of the photography in the Internet space
Anotace:
Fotografie od svého vzniku dominantně zastupuje média pro uchovávání obrazové paměti a dokumentování veřejných i soukromých událostí. Médium, které už v roce 1931 popisoval Walter Benjamin jako médium pro reprodukci obrazu a nástroj pro sdělení informací širokým masám, prochází v době digitalizace řadou nejen technických, ale i sociálních změn svých aspektů. Bakalářská práce se zabývá změnou vztahu …více
Abstract:
From the beginning of a photography, it is dominantly represents media for the visual memory and documentation of public and private life. A medium, which in 1931 described Walter Benjamin as a medium for a reproduction of images and tool for sharing information to worldwide masses, in the age of digitalization going through many not only technological but also social changes. This bachelor work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií