Bc. Václav Rouča

Bakalářská práce

Analýza technického stavu přepravovaných nákladních vozů

Analysis of the technical condition of carried wagons
Anotace:
Bakalářská práce hodnotí technický stav železničních nákladních vozů na základě údajů získaných z provozu. Popisuje obecné zásady periodické údržby nákladních vozů a systém jejich technických prohlídek. Na základě zpracovaných podkladů navrhuje opatření pro zlepšení technického stavu vozového parku.
Abstract:
The bachelor thesis evaluates the technical condition of railway freight wagons on the basis of data obtained from operation. It describes general principles of periodic maintenance of freight wagons and system of their technical inspections. On the basis of prepared documents, it proposes measures to improve the technical condition of the fleet.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rouča, Václav. Analýza technického stavu přepravovaných nákladních vozů. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Kolejová vozidla