Theses 

Sociální aspekty mentální retardace – Linda MACHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Linda MACHOVÁ

Bakalářská práce

Sociální aspekty mentální retardace

Social aspects of mental retardation

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na problémy začleňování jedinců s mentální retardací do společnosti. Východiskem teoretické části je vymezení pojmu mentální retardace a její etiologie, klasifikace mentální retardace a stručná charakteristika jednotlivých stupňů. Dále práce popisuje sociální aspekty mentální retardace, zejména průběh socializace jedince s mentální retardací v rodině a v zařízení ústavní péče. Představuje také nové formy péče o jedince s mentální retardací a hodnotí možnosti využití. Praktická část práce obsahuje dvě případové studie, v nichž je popisován a následně srovnáván vývoj jedinců s mentální retardací vyrůstajících v odlišném prostředí rodiny a ústavní péče.

Abstract: The bachelor work is concentrated on the problems of the incorporating the individuals which suffer the mental retardation into the society. Theoretical part consists of explaining some terms like mental retardation, classifiacation of mental retardation and brief definition of each step. Further research included in my work describes social aspects of the mental retardation, especially I describe the socialization of an individual with mental retardation which is living in the family and in the institutional care. It presents also the new forms of care of the individual with the mental retardation and evaluates possibilities usage. The practical part of my work includes two case studies, in which it is described and subsequently it is compared development of individuals with mental retardation growing up in different environments of family and institutional care.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2009
  • Zveřejnit od: 24. 3. 2009
  • Identifikátor: 12085

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Olga Vaněčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MACHOVÁ, Linda. Sociální aspekty mentální retardace. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 06:55, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz