Bc. Michaela Mrázová

Bakalářská práce

Srovnání právní úpravy korporací v anglosaské právní a evropské právní kultuře

Comparison of Legislation of Corporations in a Anglo-Saxon and European Law
Anotace:
Ve své práci jsem se zaměřila na obchdodní korporace, především na to, jak se během dlouhé historie vyvíjely a to jak v systému anglosaského práva, tak i v systému práva evropského. Každý z těchto právních systémů se totiž vyvíjel v různém kulturním a politickém prostředí, s rozdílnými tradicemi. V další části přibližuji obchodní korporace anglosaského a evropského právního systému v dnešním světě …více
Abstract:
I focuse my thesis on corporations in Anglo-saxon and European law, primarily on their evolution during the long history.Each of these two legal systems developed in various cultural and political milieu with different traditions. In the next part, I describe corporations of Anglo-saxon and European law in present day. I mention basic division of corporations, requirements for their founding and principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Koníčková
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře