Markéta Mošová

Bachelor's thesis

Získávání a výběr kvalitních zaměstnanců z pohledu uchazečů i firem,Recruitment and Selection of High-Quality Employees from the Perspective of both Applicants and Firms

Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice získávání a výběru zaměstnanců. Cílem práce je prozkoumat a posoudit současné přístupy k získávání a výběru zaměstnanců z pohledu vybraných uchazečů i vybraných firem. Teoretická část vymezuje pojetí, zdroje, kritéria a metody získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část práce shrnuje výsledky vlastního šetření zaměřeného na odhalení preferovaných a nejčastěji …more
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to recruitment and selection of employees. The aim of the thesis is to examine and evaluate current approaches to recruitment and selection of employees from the perspective of both selected applicants and firms. The theoretical part defines the concepts, resources, criteria and recruitment methods and employees selection. The practical part of the thesis is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management