Theses 

OHROŽENÉ SKUPINY NA TRHU PRÁCE, ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB V ČR V ROCE 2014 – Lucie Hrubcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Hrubcová

Bakalářská práce

OHROŽENÉ SKUPINY NA TRHU PRÁCE, ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB V ČR V ROCE 2014

Endangered groups at the labour market, employment of prisoners in Czech republic in 2014

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na ohrožené skupiny na trhu práce, zvláště pak na zaměstnávání odsouzených osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Teoretická část je zaměřena na popis charakteristik spojených s trhem práce, nezaměstnaností a výčet ohrožených skupin na trhu práce, to vše doplněné o statistické údaje. V praktické části je provedena analýza zaměstnávání odsouzených osob pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli odsouzených osob z opavské věznice v roce 2014, dále pomocí rozhovoru s odsouzenými osobami, které jsou doplněny o SWOT analýzu. Hypotézou pro tuto práci je tvrzení, že zaměstnávání odsouzených osob je výhodné jak pro zaměstnavatele těchto osob, tak pro samotné odsouzené. Z dat získaných během analýzy byla tato hypotézu potvrzena. Pro zaměstnavatele je zaměstnávání odsouzených výhodné zvláště díky finanční stránce a odsouzení oceňují možnost dostat se do kontaktu s lidmi, vydělat si peníze a čas jim tak plyne mnohem rychleji. Otázkou současnosti zůstává, jak se vypořádat s klesajícím počtem odsouzených, kteří mohou být zařazeni do evidence osob způsobilých během výkonu trestu odnětí svobody pracovat.

Abstract: This thesis is focused on endangered groups at the labour market, especially on employments of prisoners. Theoretical part is composed of the description of the characteristics of labour market, unemployment and there is also a list of threatened groups at labour market. This part is completed by statistics. The practical part is analyzing employments of prisoners during their imprisonment. For this analysis was used a survey for employers, for who prisoners from Opava prison were working in 2014. There were also a interview with prisoners and SWOT analysis was made. According to hypothesis of this paper employment of prisoners is good for employers and for prisoners as well. Based on the data analysis, which I have collected, the hypothesis can be confirmed. For employers is employment of prisoners good especially for convenient economic aspect and for prisoners appreciate that they get in touch with people, earn some money and time in prison flows much faster. Issue of these days is how to deal with decreasing number of prisoners who are able to work outside the prison gate.

Klíčová slova: trh práce, ohrožené skupiny, nezaměstnanost, odsouzené osoby, výkon trestu

Keywords: uneployment, prisoners, imprisonment, engangered groups, labour market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Vladimír Barák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45514

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz