Ester Lachmanová

Bakalářská práce

Tvorba animačního programu pro letní dětský tábor Royal Rangers

Creation of an Animation Program for Royal Rangers Kid´s Camp
Anotace:
Vytvořit návrh produktu cestovního ruchu - animačního programu na dětský letní tábor Royal Rangers, realizovat navržený program, na základě zpětné vazby a praktické zkušenosti vypracovat finální verzi programu.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.