Bc. Simona Haladová

Bachelor's thesis

Oceňování nemovitosti při žádosti o úvěr

Evaluation of Property on Loan Request
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl seznámit čtenáře obecně s oceňováním nemovitostí v průběhu získávání hypotečního úvěru. V teoretické části jde o to, aby se čtenář lépe orientoval v této problematice, znal základní pojmy a postupy ocenění nemovitostí za účelem zajištění pro potřeby hypotečních úvěrů a průběh jejich vyřizování. Praktická část se dále zabývá tržním oceněním rodinného domu v okrese Praha …more
Abstract:
This bachelor thesis aims to familiarize readers with a general valuation of real estate during a mortgage loan acquisition. In the theoretical part the point is to get the readers better oriented in this issue, knowledge of basic concepts and valuation process of the property in order to meet the the needs of mortgage loans and treatment process. The practical part incledes a market valuation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2012
  • Supervisor: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Reader: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS