Bc. Ljuba Stojková

Master's thesis

Spotřebitel a jeho postavení na jednotném vnitřním trhu - právní úprava a aktuální soudní judikáty

Consumer and its position in the single internal market - legislation and current case law
Anotácia:
Ochrana zájmu spotřebitelů se řadí k úkolům, jež každá demokratická společnost, vyznávající hodnoty tržního hospodářského systému, musí zajistit funkční a odpovídající prostředí. Přiznejme si, že bez spotřebitelů by jakákoliv ekonomická činnost postrádala prvotní význam; jsou prvotním článkem a příčinou všeho, co se v národním hospodářství odehrává, na jehož základě se roztáčí či zpomaluje kolotoč …viac
Abstract:
Protection of consumer’s interest belongs to tasks which every democratic society professing values of market economy system must ensure a functional and corresponding environment. Absence of consumers would result in economic activity being irrelevant; national economy stands on customers, they set the pace at which both national and European trade grow. Correctly and balanced set rules by state are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedúci: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní