Jiří Nývlt

Diplomová práce

Intenzita pohybového zatížení při zápase v badmintonu

The intensity of physical effort in the match of badminton
Anotace:
Cílem práce bylo porovnat intenzitu pohybového zatížení tří skupin hráčů badmintonu ve věku 18 - 42 let. Skupiny byly rozděleny na rekreační, krajskou a ligovou úroveň. Na základě naměřených dat srdeční frekvence byla vypočítána průměrná srdeční frekvence a její procentuální zastoupení v jednotlivých zónách intenzity zatížení. Měření bylo provedeno za pomoci monitoru srdeční frekvence typu sporttester …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis was to compare motion load intensity of three groups of badminton player in the 18 - 42 age range. These groups represented three skill levels: the recreational, regional and league. Based on the results, the average heart rate and its percentual representation in single zones of intensity loads was calculated. Measuring was conducted using the sport-tester by the Polar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nývlt, Jiří. Intenzita pohybového zatížení při zápase v badmintonu. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická