Martina BOHUŇKOVÁ

Bachelor's thesis

Environmentální výchova v mateřské škole a její realizace pomocí projektové metody

Environmental education and education for sustainable development in kindergarten to Kokořín
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám environmentální výchovou a výchovou k trvale udr-žitelnému rozvoji ve vztahu k regionu tak, aby žáci získali respekt a kladný vztah k životnímu prostředí, přírodě a všemu živému ve svém okolí. Práce respektuje požadavky RVP PV, vychází z ŠVP a je součástí TVP. V praktické části je zpracován integrovaný blok ?Příroda je mocná čarodějka?, který je složen z tří týdenních …more
Abstract:
My bachelor thesis is dealing with the environmental education and the educati-on for permanently sustainable development related to the region. Pupils should get respect and positive relation to the environment, nature and living organisms in their surroundings. The thesis respects General Education Preschool Program requirements, is based on The School Education Program and is part of The Thematic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Roman Kroufek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOHUŇKOVÁ, Martina. Environmentální výchova v mateřské škole a její realizace pomocí projektové metody. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta