Bc. Katarína Kaderová

Diplomová práce

Statistické metody v klinických studiích

Statistical methods for clinical trials
Abstract:
The aim of the this thesis is to describe activity of statistician in clinical trials, theoretic description of chosen statistical and probabilistic topics - hypothesis testing of equality, superiority, noninferiority and equivalency, chosen one-sample and two-sample parametric tests of continuous and binary parameter, sample size calculation and sequential testing. Part of work is simulated clinical …více
Abstract:
Cílem této práce je popsat působení statistika v klinické studii, teoreticky popsat vybrané okruhy ze statistiky a pravděpodobnosti, které se využívají v klinických studiích - testování hypotéz rovnosti, superiority, noninferiority a ekvivalence, vybrané jednovýběrové a dvouvýběrové parametrické testy spojitého a binárního parametru, výpočet velikosti vzorku a průběžné testování. Součástí práce je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta