Bc. Veronika Lacinová

Diplomová práce

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Church of St. Stephen in Kouřim
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá umělecko-historickým rozborem raně gotického kostela sv. Štěpána v Kouřimi. Samotná práce je rozdělena do několika tematických částí a je doplněna obrazovou dokumentací. Nejprve se věnuje historii Kouřimi, dále stavebním slohům, které ovlivnily podobu kostela, stavebně historickému vývoji, současné podobě a mobiliáři kostela. Práce se zaměřuje i na způsob vyuţití kostela …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on artistic and historical description of early gothic church of Saint Stephen in Kouřim. The work itself is divided into several thematic parts and provided with pictorial documentation. Firstly, it is focused on history of Kouřim; next it deals with architectural styles that influenced appearance of the church, architectural and historical development, current appearance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2014
Zveřejnit od: 10. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lacinová, Veronika. Kostel sv. Štěpána v Kouřimi. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.9.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 9. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / anglický jazyk - základy společenských věd (nav.SŠ)